Škola u Brdovcu

Nakon što sam vam pokazala nekoliko primjera stambene arhitekture našeg ureda Projekting d.o.o., mali predah uz jednu osnovnu školu. Neću puno pisati, zato ću staviti puno slika koje će vam, nadam se, vjerno dočarati ovaj zanimljiv projekt.

Škole, i općenito zgrade za odgoj i obrazovanje, imaju dosta kolmpleksan sadržaj gdje se mora paziti na pozicioniranje funkcija i njihovo ispreplitanje, te sve uskladiti sa stranama svijeta i mikrolokacijom. Zadovoljiti sve uvjete, biti racionalan i ne gubiti prsotor nepotrebno jer time se znatno povećava i cijena granje, samo su neke od zadaća arhitekta koji projektira ovakav zahvat. Škola je dobila dugoočekivanu sportsku dvoranu koja može funkcionirati potpuno zasebno,

U našem slučaju, radilo se o rekonstrukciji i nadogradnji postojeće škole koja je imala samo nekoliko razreda. Nadam se da smo dobro zakamuflirali postojeće stanje, možete li pogoditi koji je uopće stari dio?

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: